Ungeindsatsen

Er du ung mellem 14 og 29 år og endnu ikke i gang med en uddannelse eller et job? - eller har du brug for kommunens støtte på grund af personlige eller sociale årsager? Så kan du få hjælp fra den fælles kommunale ungeindsats.

Læs mere om ...

Er du ung (+18 år) uden job og uden uddannelse?

Kontanthjælp

Ydelser

Kontakt

Indsatser

Skal du søge ungdomsuddannelse?

Ungevejledning 15-29 år
Ansøgning
regler
formalia
Dadlines
inforamtion om uddannelser
Kalender/årshjul

Få hjælp hvis du er eller kender en ung (14-29 år) og har problemer

Psykiske problemer
Udsatte unge
Underretning
Rygning
Alkohol
Kriminalitet
(stofmisbrug)
Bekymring